Residentie Residenties in Utrecht

  • Datumzo. 1 jan. 2017
  • Locatiestopt

In januari 2015 begon Residenties in Utrecht als een nieuw initiatief – na een pilot in 2014 in het kader van het Utrechts muziekjaar – met als doel structurele verbindingen te leggen tussen kunst, cultuur, wetenschap, onderwijs en samenleving, met dank aan een subsidie van de gemeente Utrecht.

In die twee jaar hebben er 15 residenties plaatsgevonden, in nauwe samenwerking met 39 actieve partners, en kwamen in totaal 13.325 bezoekers op de activiteiten af. Buiten de residenties om is er met een veelvoud aan mogelijke partners gesproken en zijn er via diverse communicatiekanalen en directe persbenadering nog honderdduizenden mensen bereikt.

In een onderzoek naar de waarde van Residenties in Utrecht schrijven studenten van de HKU: “Een van de grootste doelen van Residenties in Utrecht is het samenbrengen van culturele partijen in de stad, crossovers te maken naar wetenschap, maatschappij en onderwijs. De partners geven ons aan dat de kracht van Residenties in Utrecht zit in het omvangrijke netwerk, en het feit dat zij relevante partners bij elkaar brengt.” Residenties in Utrecht is dus een aanwinst voor de stad. Daar komt per 31 december 2016 een einde aan. Vooralsnog is er onvoldoende budget om gezond verder te kunnen; we zijn op zoek naar geld. Vandaar dat er geen nieuwe residenties in de agenda staan.

Residenties in Utrecht is een fantastisch project. We zijn blij dat we het geweldige idee van Henk Heuvelmans – Gaudeamus Muziekweek vanuit Cultuurpromotie Utrecht mochten uitvoeren. Voor nu gaan we ondergronds en verwijzen we u ter inspiratie naar ons archief.

Namens Residenties in Utrecht,
Lidy Ettema – Maarten van Heuven – Marthe van der Hilst

Contact met Residenties in Utrecht via Lidy Ettema: info@residentiesinutrecht.nl // 06 – 22 84 44 84.