Uncategorized

Trailer Ways to listen to a River

Juan Fernández Gebauer maakte een trailer met materiaal dat hij opnam tijdens Nahuels onderzoek in de regio de Vecht. Tijdens het half jaar durende onderzoek sprak Nahuel uitvoerig en met veel belanghebbenden bij de rivier. De trailer laat de werkwijze van Nahuel zien en de conflicterende belangen die leven rondom de rivier.

In residentie bij Buitenplaats Doornburgh

In residentie bij Buitenplaats Doornburgh

Van begin juli tot half augustus verbleef Nahuel Cano als resident bij Buitenplaats Doornburgh. Daar bereidde hij zich voor op de première van zijn project Ways to listen to a river op zondag 10 september bij Buitenplaats Doornburgh. Hoe heeft hij zijn residentie ervaren? En wat is de drijfveer van Stichting Buitenplaats Doornburgh bij het bieden van een plek voor residenties?

Stevige rol filmmaker Juan Fernández Gebauer bij Ways to listen to a river

Stevige rol filmmaker Juan Fernández Gebauer bij Ways to listen to a river

Ways to listen to a river is een project van Nahuel Cano. Maar hij doet het niet alleen. Zowel op het podium als in het maakproces heeft Juan Fernández Gebauer een stevige rol. We introduceren Nahuels collega, sparringspartner en vriend. Ze werken samen aan de performance Ways to listen to a river. Hoe gaat dat? En wat leren ze van elkaar?