Expertmeeting Landgoed Zonheuvel

Op maandag 14 augustus vond op Landgoed Zonheuvel een expertmeeting plaats rondom het thema klimaatverandering en onze relatie met het buiten-menselijke.

Kunstenaars Nahuel Cano (Residenties in Utrecht) en Bo Lagrand (resident bij SBI/Landgoed Zonheuvel) gaven een introductie op het thema en een toelichting op hun residentschap. Wat beide kunstenaars bindt is het besef dat we problemen van de huidige samenleving, zoals de ecologische verstoring van ons systeem, niet kunnen aanpakken zonder de (koloniale) geschiedenis ervan te kennen. Beide kunstenaars namen de aanwezigen mee in hun visie op deze maatschappelijke vraagstukken.

Het publiek, bestaande uit kunstenaars, beleidsmedewerkers van de provincie Utrecht, onderzoekers, docenten, erfgoed- en archiefbeheerders en trainees van Campus Landgoed Zonheuvel, werd uitgedaagd om hun gedachten te delen over de vraag hoe om te gaan met de klimaatverandering die gaande is in de wereld om ons heen. Er ontstond een gezamenlijk gesprek met ieders persoonlijke input op de vraag hoe je zelf verantwoordelijkheid kunt nemen in de omgang met klimaatverandering en waarin de jongere generatie (confronterende) angsten, vragen, dromen en persoonlijke oplossingen meegaf aan de oudere generatie.

Meer info

Lees meer over de residenties van Bo Lagrand en Nahuel Cano