Expertmeeting Landgoed Zonheuvel

Op maandag 14 augustus vond op Landgoed Zonheuvel een expertmeeting plaats rondom het thema klimaatverandering en onze relatie met het buiten-menselijke.

Kunstenaars Nahuel Cano (Residenties in Utrecht) en Bo Lagrand (resident bij SBI/Landgoed Zonheuvel) gaven een introductie op het thema en een toelichting op hun residentschap. Wat beide kunstenaars bindt is het besef dat we problemen van de huidige samenleving, zoals de ecologische verstoring van ons systeem, niet kunnen aanpakken zonder de (koloniale) geschiedenis ervan te kennen. Beide kunstenaars namen de aanwezigen mee in hun visie op deze maatschappelijke vraagstukken.

Het publiek, bestaande uit kunstenaars, beleidsmedewerkers van de provincie Utrecht, onderzoekers, docenten, erfgoed- en archiefbeheerders en trainees van Campus Landgoed Zonheuvel, werd uitgedaagd om hun gedachten te delen over de vraag hoe om te gaan met de klimaatverandering die gaande is in de wereld om ons heen. Er ontstond een gezamenlijk gesprek met ieders persoonlijke input op de vraag hoe je zelf verantwoordelijkheid kunt nemen in de omgang met klimaatverandering en waarin de jongere generatie (confronterende) angsten, vragen, dromen en persoonlijke oplossingen meegaf aan de oudere generatie.

Impressie van trainee ‘Dancing with trees’

Emma Tijssen volgde het traineeship Dancing with trees van Campus Zonheuvel en was aanwezig bij de expertmeeting. Op basis van haar vragen en de perspectieven van anderen maakte ze een spoken word performance voor de opening van de Dancing with trees installatie.

Emma: “Tijdens het traineeship Dancing with Trees viel het op hoeveel perspectieven er rondom natuurbehoud zijn en in het bijzonder over de boom waaromheen we de installatie hebben gebouwd. Iedereen heeft een andere verhouding tot de natuur. Dit werd ook duidelijk toen we als trainees tijdens de expertmeeting in dialoog gingen met met landgoedeigenaren, vertegenwoordigers van de provincie Utrecht, stichting Residenties in Utrecht en de kunstenaars Nahuel Cano en Bo Lagrand op Landgoed Zonheuvel. Welke verantwoordelijkheid wij hebben ten opzichte van de natuur en welke rol kunst daarin heeft, waren vraagstukken die naar de oppervlakte borrelden. “

Meer info

Lees meer over de residenties van Bo Lagrand en Nahuel Cano
Traineeship Dancing with Trees