In residentie bij Buitenplaats Doornburgh

Van begin juli tot half augustus verbleef Nahuel Cano als resident bij Buitenplaats Doornburgh. Daar bereidde hij zich voor op de première van zijn project Ways to listen to a river op zondag 10 september bij Buitenplaats Doornburgh. Hoe heeft hij zijn residentie ervaren? En wat is de drijfveer van Stichting Buitenplaats Doornburgh bij het bieden van een plek voor residenties?

Van buitenplaats en klooster tot broedplaats op het snijvlak van kunst en wetenschap

In de 17e eeuw, toen veel gefortuneerde Amsterdamse families zomers een verblijf aan de Vecht verkozen boven de warme stad, liet de familie Huydecoper Buitenplaats Doornburgh bouwen. Tot 1912 bleef het in de familie, met een tussenpoos van wisselend eigenaarschap in de 18e eeuw. Van 1957 tot 2017 werd het landgoed bewoond door zusters van de kloosterorde van de Reguliere Kanunnikessen van het Heilige Graf. Sindsdien is het eigendom van de MeyerBergman Erfgoed Groep.

Stichting Buitenplaats Doornburgh bestaat sinds 2019. Het doel van de stichting is het ontwikkelen en in stand houden van Buitenplaats Doornburgh als cultureel erfgoed voor presentatie aan het publiek en het leveren van een bijdrage aan de kunst en wetenschap.

Residenties bij Buitenplaats Doornburgh

Buitenplaats Doornburgh is een bijzondere plek en dat willen we graag delen met publiek, maar ook met makers. Als klooster deed het gebouw al jarenlang dienst als een plek om naar binnen te keren, en sinds 2019 is het een toevluchtsoord geworden waar we makers uitnodigen om afstand te nemen van het snelle en veeleisende dagelijkse leven en zich te concentreren op hun eigen praktijk. Net als de zusters voor hen gebruiken zij hun handen en hoofd om deze plek eigen te maken en nieuwe dingen voort te brengen. Zo reflecteren we op ons verleden, en bieden we nieuwe perspectieven op de toekomst.

Stichting Buitenplaats Doornburgh wil kunstenaars en wetenschappers de ruimte geven om op deze unieke locatie nieuw werk te creëren en presenteren. De residenten worden geselecteerd om één tot drie maanden te werken en te verblijven in het voormalig klooster. Doornburgh presenteert het werk van de residenten, altijd in de vorm van een tentoonstelling van beeldende kunst of design, een installatie of experiment en/of een reeks lezingen en optredens. Het proces van de residenten krijgt een prominente plek in de presentatie aan publiek, door middel van o.a. rondleidingen, artist talks, workshops en lezingen. Door vanuit residentie te werken neemt Doornburgh een unieke plek in het culturele veld in.

Nahuel krijgt tijdens zijn residentie bij Buitenplaats Doornburg bezoek van Claar Schouwenaar, Brett Bannink en Marieke Kuijer van de provincie Utrecht

Nahuels residentie

Voordat Nahuel in juli zijn intrek nam in Buitenplaats Doornburgh was hij al maanden bezig met zijn onderzoek naar de Vecht. Dat bestond uit mensen interviewen, bezoeken aan het gemeentelijk archief en aan de Vecht en haar omwoners. Op diverse manieren bracht hij mensen die betrokken zijn bij de Vecht samen om hun verschillende kijk op de rivier te delen. Tijdens zijn verblijf op Buitenplaats Doornburgh kon hij zich volledig focussen op het maakproces: zijn onderzoek omzetten in de performance Ways to listen to a river: Vecht.

Nahuel: “What does the Vecht River mean to you? That has been the question that has guided me
since I began my research in February. The answers have been diverse, and often
surprising. These are just a few of the answers I heard: Time running or standing still, the
warmth of walks with my mother, an engineering challenge, the haunting presence of a past
of violence.

Arriving at Doornburgh I had listened to many conversations, but the architecture of the
monastery invited me to another kind of listening. Suddenly a whole new class of sounds
emerged, and the busyness of conversations was far away.
It wasn’t just the sounds of birds, cows and bells that emerged, nor was it just that the
sounds of the weather became more intense. Probably influenced by the architecture of the
monastery, a kind of “inner” listening was enabled. It became important to understand how
this soundscape, and this history, affected my inner landscape. To understand what the
Vecht meant to me, with its history, with its conflicts, with the multitude of conversations and
silences in which I had participated.

It was from these particular dimensions of listening that I constructed the musical
composition of Ways To Listen To a River: VECHT.

Meer info

Meer info over Nahuels Ways to listen to a River: Vecht lees je hier.

Ways to listen to a river: Vecht gaat in première tijdens het Gaudeamus Festival op zondag 10 september. Het is onderdeel van een middagprogramma bij Buitenplaats Doornurgh, samen met een performance van ensemble BUI en de tentoonstelling Exodus.