Nieuws

Open redactieraad 23 januari

Open redactieraad 23 januari

De redactieraad, bestaande uit 4 – 8 leden afkomstig uit onderwijs, cultuur of sociaal domein, adviseert Residenties in Utrecht over mogelijke nieuwe residenties. De raad komt met enige regelmaat bij elkaar om te brainstormen, ideeën aan te dragen voor nieuwe kunstenaars en verbindingen te leggen met de huidige residenten.

Trailer Ways to listen to a River

Juan Fernández Gebauer maakte een trailer met materiaal dat hij opnam tijdens Nahuels onderzoek in de regio de Vecht. Tijdens het half jaar durende onderzoek sprak Nahuel uitvoerig en met veel belanghebbenden bij de rivier. De trailer laat de werkwijze van Nahuel zien en de conflicterende belangen die leven rondom de rivier.