Nieuws

Open redactieraad 23 januari

Open redactieraad 23 januari

De redactieraad, bestaande uit 4 – 8 leden afkomstig uit onderwijs, cultuur of sociaal domein, adviseert Residenties in Utrecht over mogelijke nieuwe residenties. De raad komt met enige regelmaat bij elkaar om te brainstormen, ideeën aan te dragen voor nieuwe kunstenaars en verbindingen te leggen met de huidige residenten.