Op de fietsboot, terugblik bijeenkomst 12 april

Ways to listen to a river: Vecht! Op pad met Nahuel Cano

Op woensdag 12 april jl. nam kunstenaar Nahuel Cano een aantal mensen die betrokken zijn bij de Vecht mee op een bootreis. Dit is een onderdeel van zijn residentie: ‘Ways to listen to a river: Vecht’. Nahuel onderzoekt de geschiedenis van de Vecht, verzamelt verhalen en verbindt mensen die een relatie hebben met de Vecht.

Behalve vertegenwoordigers van de provincie Utrecht en Residenties in Utrecht, die samen het initiatief namen voor deze residentie, waren mensen aan boord met ieder hun eigen perspectief op de Vecht. Onder hen Fred de Haan (Waternet AGV), Wendela Sandberg (Vechtplassencommissie, Natuurmonumenten), Joanna van Dorp, (Buitenplaats Doornburgh), Marcel Blekendaal (Polderwachter en Cultuurmakelaar Stichtse Vecht), Suzanne Lekkerkerker (Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen).

Wat is jouw verhaal over de Vecht?

Nahuel verdiept zich in de geschiedenis van de Vecht. Wat zijn de verschillende manieren waarop je naar de Vecht kunt kijken? Wat zijn de gevolgen van het gebruik van een rivier voor mens, natuur, transport of toerisme? Nu en in de toekomst? Nahuel: “I listen to the stories of people and to the ‘natural’ surroundings. I even listen to the silences: to what is not said in meetings. Then I give back some of these stories trying to reveal how territories (the Vecht in this case) are complex and layered, that many histories coexist, that ‘nature’ is also ‘speaking’, that there are some subjects silenced, and that there are things that are not measurable.”

Verbinden en nieuwe perspectieven creëren

Daarnaast verbindt hij mensen die op verschillende manieren te maken hebben met de Vecht, zoals hij deed op de fietsboot. Nahuel liet de aanwezigen niet alleen luisteren naar elkaar, maar ook naar de geluiden van de Vecht. Nahuel: “Doing a listening practice all together was very special. I think that giving time and space to listen to a river opened up the perception to let all the different layers of time and meaning that coexists in the river speak, and affect how we think about it.”

Alle aanwezigen hielden een kleine pitch over hun relatie met de Vecht. Marieke Kuijer, provincie Utrecht, recreatie: “Ik vind het belangrijk om samen met de samenwerkingspartners van het programma Oostelijke Vechtplassen natuur en recreatie te versterken en te stimuleren rondom het Vechtgebied en de Loosdrechtse Plassen. Dit is een kans om verbinding te zoeken waar die nog niet is gelegd.”

Wendela Sandberg, Vechtplassencommissie, Natuurmonumenten: “De Vechtplassencommissie werkt aan het landschap, de natuur en de cultuur van de Vechtstreek. Er zijn veel uitdagingen in het gebied: het land verzakt, kwelwater is omhooggekomen, er is een teveel aan ijzer geconstateerd en er is blauwalg aangetroffen. De Vechtplassencommissie staat voor behoud en versterking van de kwaliteit van het gebied. Dit kunnen we bereiken door samen met andere partijen op te trekken.”

Tijdens de tocht vertelde een vrijwilliger van de Fietsboot veel details over de geschiedenis van de Vecht en omgeving.

Nahuel: “I think it was important I was able to meet different people involved in giving shape to the present and future of the river, and those who are working in preserve and make accessible the past. I think that meeting literally in the Vecht brought a different perspective to everybody on how to relate to the river and to each other. In a personal level I learned a lot about the Vecht its history and hydrology, and I will continue this conversations in the future.

Meer info en inspiratie:

• Lees meer over de residentie van Nahuel Cano.
• Op donderdag 11 mei organiseert de Vechtplassencommissie een symposium: Het Vechtplassengebied in transitie.
• Tot 25 september is bij Buitenplaats Doornburgh de groepstentoonstelling EXODUS te zien. ‘Veel werken schuren en bevragen urgente hedendaagse maatschappelijke kwesties.’
• Bij het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen is op dit moment de tentoonstelling ‘Soldaten in de streek, 1672-1673‘ te zien, over wat er zich in de 17e eeuw afspeelde rondom de Vechtstreek.
• Ook een keer een tochtje maken over de Vecht? defietsboot.nl