Open redactieraad 23 januari

De redactieraad, bestaande uit 4 – 8 leden afkomstig uit onderwijs, cultuur of sociaal domein, adviseert Residenties in Utrecht over mogelijke nieuwe residenties. De raad komt met enige regelmaat bij elkaar om te brainstormen, ideeën aan te dragen voor nieuwe kunstenaars en verbindingen te leggen met de huidige residenten.

Op 23 januari was er in ZIMIHC voor het eerst een open redactieraadsvergadering. Inwoners, makers, denkers, studenten, kunstenaars uit Utrecht, mensen uit de cultuursector, het maatschappelijk domein en het onderwijs en andere geïnteresseerden waren welkom mee te denken over nieuwe residenties en samenwerkingsmogelijkheden.

Brainstorm rondom actuele thema’s

Omdat de werkwijze van Residenties in Utrecht toch wel nieuw was voor een aantal mensen volgde er na een voorstelrondje een korte introductie door Karin Boelhouwer, voorzitter bestuur, en Lidy Ettema, coördinator Residenties. Daarna mochten de deelnemers zelf aan de slag mochten kwam het redactiewerk borrelend en bruisend tot leven.

De deelnemers werden in vier groepen verdeeld en brainstormden in rondes rondom de thema’s:

  • Migratie
  • Zorg & Technologie
  • Klimaatverandering
  • Gemeenschapszin

Er werd gemindmapt, overlegd, geassocieerd, maar uiteindelijk was het de bedoeling om óók te komen tot zoveel mogelijk concrete namen, organisaties en connecties, zodat we daadwerkelijk vervolgstappen kunnen zetten.

Een uitgebreid verslag komt nog, want de uitwerking van de thema’s volgt in maart.  We zullen de deelnemers te zijner tijd van harte voor uitnodigen om de lijst met namen aan te vullen, daar waar er hiaten blijken te ontstaan.

Tot slot, nog net voor de borrel, gaven Amparo González Sola en Nahuel Cano, twee residenten, de deelnemers een inkijkje in hun leven als resident en wat Residenties in Utrecht voor hen betekent.

Nieuwe redactieraadsleden

Na, en zelfs tijdens, deze avond zijn er drie nieuwe redactieleden aangehaakt: Lotte Timmermans (HKU), Jelle van der Steen (SETUP) en Rebecca Sigmond (Het Huis Utrecht). Samen met Aart van der Maas (Hogeschool Utrecht) en Sigrid Merx (Universiteit Utrecht), vormen zij de nieuwe redactieraad. Meer nieuwe leden zijn welkom. Interesse? Stuur een mailtje naar residentiesinutrecht@gmail.com