Over ons

Het verhaal achter

Wat zijn dat, Residenties?

Internationale kunstenaars verbinden zich aan Utrecht voor intensieve werktrajecten in cultuur, onderwijs en samenleving. De nadruk ligt op interactief contact en op een zo klein mogelijke afstand tussen maker/denker en deelnemend publiek, om zo bij te dragen aan een veerkrachtige samenleving. Residenties is uniek en ongezien elders in de wereld. Dat horen we terug van de kunstenaars, maar ook van de gemeente Utrecht die trots op het project is en sinds 2014 onze basiskosten subsidieert.

Het volgende staat centraal: Residenties stuurt aan op sociale, interactieve en educatieve ontmoetingen tussen een internationale kunstenaar en de stad Utrecht. Die ontmoetingen krijgen vorm in langdurige werktrajecten waarbij de kunstenaar zich aan Utrecht verbindt en samenwerkt in zorgvuldig geplande projecten met diverse organisaties uit de stad en hun achterban.

De makers/denkers zijn toonaangevend, verrassend, kundig en inspirerend. Ze komen uit de kunst en cultuur, want het zijn veelal kunstenaars die zichtbaar verandering bewerkstelligen. Omdat zij uit het buitenland afkomstig zijn, brengen ze Utrecht nieuwe expertise, hebben zij een frisse blik op de stad, roepen ze nieuwsgierigheid op en wil het lokale netwerk graag met ze samenwerken.

Makers/denkers worden uitgenodigd door organisaties die deel uitmaken van het voortdurend groeiende netwerk van Residenties in Utrecht. Dat zijn culturele organisaties, onderwijsinstellingen en organisaties uit het sociale domein. Residenties doorbreekt hiermee muren. We overbruggen vanuit kunst en cultuur en brengen verbinding in de samenleving.

Residenties in Utrecht is een langlopend initiatief, met daarbij twee nieuwe residenties per jaar die lang kunnen duren. Binnen die langlopende residenties worden steeds weer nieuwe projecten opgestart, met duidelijke kaders en herkenbare begin- en einddata.

Er lopen altijd meerdere residenties tegelijk. Alle eerdere residenties zijn uitgebreid in woord en beeld gebracht in ons archief.

Samenwerkingen

Klik op de link hieronder om te zien met welke organisaties wij samen hebben gewerkt.

Zakelijke informatie

Stichting Residenties
Fiscaal nummer: 8602.70.889
KvK: 75406268
Bank: NL72 TRIO 0379 7047 57
In bezit van culturele ANBI-status

Vind al onze zakelijke informatie middels de link hieronder.