Friendly Asked Questions

Vanuit Residenties in Utrecht stellen we ons de taak om in de stad en regio Utrecht verbinding te realiseren, met de visie van internationale kunstenaars uit uitgangspunt. We brengen organisaties en hun achterban samen. We maken nieuwe inhoud, werken aan de cultuur van een organisatie en hopen dat deelnemers geinspireerd raken om nieuwe keuzes te maken.

Residenties stuurt aan op een groeiend netwerk van partnerorganisaties in Utrecht. In de afgelopen jaren is een aanzienlijk actief netwerk aan podia, fes tivals, instellingen, scholen (universiteit, hbo, mbo), wijkcultuurhuizen en andere instellingen opgebouwd en zichtbaar gemaakt. Steeds meer maatschappelijke organisaties sluiten zich bij ons netwerk aan. Niet alle aangesloten organisaties doen altijd aan dezelfde residentie mee. 

De keuze om met culturele makers/denkers te werken komt voort uit hun gretigheid in het ontregelen, benutten van uitdagingen en herkennen van talent. Door hun internationale oorsprong kijken zij met frisse blik op Utrecht en maken ze nieuwsgierig tot een kennismaking. Een intense verbinding ontstaat pas echt als een maker/denker vaker en langer naar Utrecht komt. 

Residenties is een duidelijke verleider tot (actieve) cultuurparticipatie. Het streven is verregaande inhoudelijke verdieping, waarbij de rol van publiek overgaat van toehoorder in deelnemer. We vinden het belangrijk dat deelnemers door onze activiteiten oorspronkelijke ervaringen meemaken en ‘besmet’ worden om zichzelf te ontplooien. 

Residenties is uniek en ongezien elders in de wereld. Kunstenaars ervaren een enorme rijkdom door overal in te stad aan te kunnen kloppen en samenwerkingen op te zetten. “This is just one giant box of candies”, zei een van onze kunestaars. 

Onze oorsprong ligt in het themajaar Utrecht Muziek 2014, op initiatief van Gaudeamus. We werken toen met muzikanten die een extra dag konden blijven. Inmiddels werken we samen met de gehele cultuursector, het onderwijs en instellingen uit het sociale domein. We starten een nieuwe residenties per jaar, en bouwen deze net zo lang uit in vorm als dat het interessant blijft. We werken gemiddeld met vijf kunstenaars tegelijk samen.

Onze grootste geldschieter is gemeente Utrecht. We zijn sinds januari 2021 opgenomen in de cultuurnota die vier jaar duurt. We worden ook ondersteund door een aantal fondsen en de partners met wie we werken investeren in menskracht, faciliteiten en ook budget. 

Residenties gaat uit van een lerend karakter en van reflectie: door te doen en terug te kijken worden we beter en bevorderen we creativiteit. Elke residentie mag anders zijn in vorm, inhoud, partners (en dus deelnemers), de doelstellingen blijven hetzelfde. Residenties is fluïde in vorm, zonder concessies aan de kwaliteit. Een goede residentie komt voort vanuit de stad: het is altijd een externe organisatie die een kunstenaar of een thema aandraagt en ons benadert om samenwerking tot stand te brengen. 

Dat zou zeker kunnen. Residenties in Utrecht werkt samen met organisaties in de culturele sector, het onderwijs en maatschappelijk domein. We doen niet aan uitgebreide marketing of communicatie. Wij organiseren ook geen grootschalige publieksbijeenkomsten, maar eerder werkbijeenkomsten waar we gericht deelnemers voor uitnodigen. 

“Muren doorbreken, grenzen verleggen – wij dromen van toenemende verbinding en bevordering van een inclusieve stad”