Zakelijke informatie

Stichting Residenties
Fiscaal nummer: 8602.70.889
KvK: 75406268
Bank: NL72 TRIO 0379 7047 57
In bezit van culturele ANBI-status

Bestuur
Voorzitter: Karin Boelhouwer
Bestuursleden: Alexandra Mientjes, Jill Senhorst, Marian ter Haar, Rohan Poldervaart

Zie hier het overzicht van nevenfuncties van bestuursleden.

Redactieraad
Aart van der Maas (Hogeschool Utrecht)
Jelle van der Steen (SETUP)
Lotte Timmermans (HKU)
Rebecca Sigmond (Het Huis Utrecht)
Sigrid Merx (Universiteit Utrecht)

Beloningsbeleid
De functies binnen bestuur en redactie van de Stichting Residenties zijn onbezoldigd. Het bestuur stelt een coördinator aan. Coördinator en overige medewerkers werken allen als ZZP’er.

Doelstelling Stichting Residenties
Het stimuleren van culturele, educatieve en maatschappelijke instellingen en hun (publieks)achterban tot nieuwe, genre overstijgende samenwerkingen rond (internationale) kunstenaars, wetenschappers en creatieve denkers.

Beleidsplan
Voor de periode 2019/2020 is een beleidsplan opgesteld, dat u hier kunt downloaden.

Bekijk hier het Meerjarenplan 2021/2024, ook wel aanvraag Utrechtse Cultuurnota, waarop een toekenning volgde.

Activiteitenverslag
Op deze website vindt u uitvoerig verslag van onze activiteiten. We hebben ook specifiek verslag afgelegd over de jaren:

2019/2020

2021

Financiële verantwoording

Subsidiënten
Residenties wordt mogelijk gemaakt door de samenwerkende culturele, educatieve en maatschappelijke instellingen; Residenties wordt financieel ondersteund door Gemeente Utrecht, Fentener van Vlissingen Fonds, K.F. Hein Fonds, Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, Elise Mathilde Fonds, Van Baaren Stichting.