Zakelijke informatie

Stichting Residenties
Fiscaal nummer: 8602.70.889
KvK: 75406268
Bank: NL72 TRIO 0379 7047 57
In bezit van culturele ANBI-status

Bestuur
Voorzitter: Sanne Scholten
Bestuursleden: Alexandra Mientjes, Ayden Dijkstra, Jill Senhorst, Marian ter Haar, Rohan Poldervaart, Semina Ajrovic

Redactieraad
Cobie de Vos (Het Huis Utrecht)
Eric Holtman (ROC-MN/Creative College)
Sigrid Merx / Nanna Verhoeff (Universiteit Utrecht)
Johan Gijsen (Le Guess Who?)
Jitske Hirs (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)
Aart van der Maas (Hogeschool Utrecht)

Beloningsbeleid
De functies binnen bestuur en redactie van de Stichting Residenties zijn onbezoldigd. Het bestuur stelt een coördinator aan. Coördinator en overige medewerkers werken allen als ZZP’er.

Doelstelling Stichting Residenties
Het stimuleren van culturele, educatieve en maatschappelijke instellingen en hun (publieks)achterban tot nieuwe, genre overstijgende samenwerkingen rond (internationale) kunstenaars, wetenschappers en creatieve denkers.

Beleidsplan
Voor de periode 2019/2020 is een beleidsplan opgesteld, dat u hier kunt downloaden.

Activiteitenverslag
Op deze website vindt u uitvoerig verslag van onze activiteiten.

Financiële verantwoording

Subsidiënten
Residenties wordt mogelijk gemaakt door de samenwerkende culturele, educatieve en maatschappelijke instellingen; Residenties wordt financieel ondersteund door Gemeente Utrecht, Fentener van Vlissingen Fonds, K.F. Hein Fonds, Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, Elise Mathilde Fonds, Van Baaren Stichting.