Daan Roosegaarde

Daan Roosegaarde kan met recht één blok inspiratie genoemd worden. De kunstenaar en innovator is jong, een goede prater en intelligent. Hij barst van de nieuwe ideeën en hij weet ze ook helder aan de man te brengen. Op uitnodiging van het Impakt Festival en HKU Studium Generale kwam hij naar Utrecht. Op 28 oktober 2015 gaf hij een keynote-lezing, doorspekt met geweldige visuals, in Oudenoord 700, de nieuwe locatie van de HKU. De lezing was tegelijkertijd de opening van Impakt Festival 2015.

Foto’s: © Peter Menninga

Vol humor en met vaart hield Roosegaarde een pleidooi voor creativiteit. Durf te creëren, was zijn motto. En dat is eigenlijk best wel simpel: denk na, werk samen, stop met ‘ja maar’ te zeggen en durf geïrriteerd te raken, want dan kan je niet alleen jezelf maar ook de toekomst verbeteren. Dit betoogde hij aan de hand aan een reeks anekdotes, en eigen voorbeelden.

Zo vertelde Roosegaarde over een kunstinstallatie die hij maakte in Lille die als doel had publiek te trekken naar de wonderschone maar slecht bezochte kerk Sainte-Marie-Madeleine. “Ik plaatste die installatie in het donker. Door dicht bij de installatie te komen, vouwden de buitenste folieblaadjes zich open, waardoor er van binnenuit een lichtstraal kwam die het interieur van de kerk deed oplichten. Wat mij betreft een goed voorbeeld van letterlijk nieuw licht op oude zaken”.

Ook sprak hij over het Van Gogh-fietspad die hij ontwikkelde in Eindhoven met bouwbedrijf Heijmans: “Enkele maanden voor de oplevering, kreeg ik te horen dat dit fietspad wettelijk gezien niet aangelegd mocht worden. Er ontbraken witte strepen en die zijn verplicht. De wet aanpassen zou teveel tijd kosten. Er was gelukkig een makkelijkere oplossing. Namelijk het plaatsen van een waarschuwingsbordje met de tekst: ‘Signalering ontbreekt’. Toen mocht het wel. Na de oplevering heb ik dat bordje hoogstpersoonlijk uit de grond getrokken.”

Na afloop van zijn lezing mochten studenten in de zaal vragen stellen aan Daan Roosegaarde. Sommige vragen waren vooraf ingediend op initiatief van Residenties in Utrecht. De indieners van de beste twee vragen waren in de zaal aanwezig en mochten zelf hun vraag aan Roosegaarde stellen. Ook hier bleek Daan Roosegaarde een vaardig spreker en publieksbespeler. Hij beantwoordde de vragen in hoog tempo, onder meer door het aantal vragen per spreker tot één te beperken.

Een videoverslaggever van het Impakt Festival mocht Daan Roosegaarde interviewen.

Over Daan Roosegaarde
Daan Roosegaarde (1979) is kunstenaar en innovator. Hij heeft eigen studio’s in Rotterdam en Shanghai en werkt onder meer voor de Rijksoverheid en het World Economic Forum. Daan Roosegaarde is een veelgevraagd visionair met interessante opvattingen over de uitdagende ontwikkelingen waar de moderne wereld mee te maken heeft en over hoe technologie ingezet kan worden om problemen van nu op te lossen. Zijn ideeën over de relatie tussen mens en techniek zijn altijd origineel.

Daan Roosegaarde is bekend geworden met projecten als Roosegaarde – Van Gogh Bicycle PathWaterlicht Museumplein Amsterdam en Robotic Lotus Flower Dome, waarbij hij het geheugen van materialen slim inzet om een interactieve omgeving te creëren. Deze voorbeelden kwamen ook in zijn lezing voorbij.

Over de residentie van Daan Roosegaarde
Het Impakt Festival vond in Daan Roosegaarde de ideale persoon om dieper in te gaan op het festivalthema van dit jaar. Het festival voor hedendaagse mediacultuur stelde in 2015 kritische vragen binnen het thema The Future of the Past – in a world well documented. Want in deze tijden van smartphones, internet en social media worden alle aspecten van ons leven bewust, maar ook onbewust, vastgelegd in pixels en bytes. Via internet en andere platforms worden deze gegevens massaal gedeeld, verspreid en opgeslagen. Maar wat betekent dit voor het collectieve geheugen en onze beleving van het verleden, heden en toekomst? De relatie tussen verleden en toekomst en tussen oud en nieuw werd door Roosegaarde uitvoerig behandeld.

Onder de noemer Studium Generale organiseert HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) interessante en inspirerende lezingen die voor studenten gratis toegankelijk zijn. In het najaar van 2015 vonden de lezingen plaats binnen het thema Hoe faber ben jij?. Op een kunsthogeschool als de HKU wordt aan de lopende band gemaakt, maar wat is dat ‘maken’ nou precies, zo vroeg Studium Generale zich af. De HKU heeft meer dan veertig afstudeerrichtingen verdeeld over acht schools, waar het woord maken dagelijks gebruikt wordt. Maar verstaat iedereen wel hetzelfde onder dat woord? Waarschijnlijk niet, en dat wordt geïllustreerd door verschillende sprekers die allemaal een eigen visie op dit onderwerp hebben. Onder wie dus ook Daan Roosegaarde.

Lees meer

Artikel Duic