Residentie Residenties in Utrecht

  • Datumvr. 1 dec. 2017

Originele geesten en creatieve makers delen hun expertise in grensoverschrijdende ontmoetingen. Dat is de essentie van Residenties in Utrecht.

De onderwijsinstellingen HKU, Hogeschool Utrecht, ROC Midden Nederland en Universiteit Utrecht hebben zich met het Utrechtse cultuurveld verenigd om gemeenschappelijke programma’s rond internationale gasten te organiseren, waarbij maatschappelijke verbindingen van groot belang zijn. De internationale gasten zijn met regelmaat in de stad, vandaar de naam: Residenties in Utrecht.

In januari 2015 begon Residenties in Utrecht als een tweejarig experiment met als doel structurele verbindingen te leggen tussen kunst, cultuur, wetenschap, onderwijs en samenleving, met dank aan een subsidie van de gemeente. In die twee jaar hebben er 15 residenties plaatsgevonden, in nauwe samenwerking met 39 actieve partners, en kwamen in totaal 13.325 bezoekers op de activiteiten af. Buiten de residenties om is er met een veelvoud aan mogelijke partners gesproken en zijn er via diverse communicatiekanalen en directe persbenadering nog honderdduizenden mensen bereikt.

Sinds 2017 krijgt Residenties in Utrecht opnieuw subsidie, waarbij de rol van het onderwijs toeneemt en het verblijf van een internationale kunstenaar in Utrecht zich over een groter deel van de stad uitspreidt. Het aantal residenties neemt in deze nieuwe werkwijze af ten opzichte van de jaren 2015 en 2016, maar de residenties zelf worden intensiever.

In een onderzoek naar de waarde van Residenties in Utrecht schrijven studenten van de HKU: “Een van de grootste doelen van Residenties in Utrecht is het samenbrengen van culturele partijen in de stad, crossovers te maken naar wetenschap, maatschappij en onderwijs. De partners geven ons aan dat de kracht van Residenties in Utrecht zit in het omvangrijke netwerk, en het feit dat zij relevante partners bij elkaar brengt.”

Alle eerdere residenties zijn uitgebreid in woord en beeld gebracht in ons archief. Het nieuwe programma volgt binnenkort op deze site.

Contact met Residenties in Utrecht via projectleider Lidy Ettema
residentiesinutrecht@gmail.com // 06 – 22 84 44 84