Vijf jaar Residenties – Waar staan we?

Sinds 2014 bestaat Residenties in Utrecht. Eerst nog met het doel gezamenlijke publieksactiviteiten te organiseren door Utrechtse muziekinstellingen rond de komst van internationale muzikanten. Vijf jaar later draait het volop om samenwerking, rond internationale kunstenaars, stadsbreed, want door instellingen op het gebied van cultuur, onderwijs en samenleving.

Ons doel
Residenties stuurt aan op een groeiend netwerk van partnerorganisaties in stad en regio Utrecht. In de afgelopen jaren is een aanzienlijk actief netwerk aan podia, festivals, instellingen, scholen (universiteit, hbo, mbo), wijkcultuurhuizen en andere instellingen opgebouwd en zichtbaar gemaakt. Steeds meer maatschappelijke organisaties sluiten zich bij ons netwerk aan. Niet alle aangesloten organisaties doen altijd aan dezelfde residentie mee. We zoeken altijd naar meer, en nieuwe organisaties.

Waarom
Residenties is een duidelijke verleider tot (actieve) cultuurparticipatie. Het streven is verregaande inhoudelijke verdieping, waarbij de rol van publiek overgaat van toehoorder in deelnemer. We vinden het belangrijk dat deelnemers door onze activiteiten oorspronkelijke ervaringen meemaken en ‘besmet’ worden om zichzelf te ontplooien. Deelnemers van diverse niveaus zetten we gewoon naast elkaar, en onze achterban is breed: van knappe koppen tot creatieve doeners, en van ceo tot mbo.

Wat zijn dat, Residenties?
Residenties zijn sociale, interactieve en educatieve ontmoetingen tussen een internationale gast en de stad Utrecht. Het zijn langdurige trajecten waarbij een internationale maker/denker zich als een artist in residence aan Utrecht verbindt en samenwerkt met diverse organisaties uit de stad en hun achterban. Per jaar vinden twee nieuwe residenties plaats die feitelijk geen einddatum hebben. Het volgende staat centraal:

  • Internationale makers/denkers verbinden zich aan Utrecht voor intensieve werktrajecten, in samenwerking met culturele organisaties, onderwijsinstellingen en organisaties uit het sociale domein.
  • De nadruk ligt op interactief contact en op een zo klein mogelijke afstand tussen maker en deelnemend publiek, om zo bij te dragen aan een veerkrachtige samenleving.
  • De makers/denkers zijn toonaangevend, verrassend, kundig en inspirerend. Ze komen uit de kunst en cultuur. Ze brengen eigen expertise mee, in meerdere disciplines, en halen nieuwe ervaringen op. De werkprocessen zijn wederkerig.
  • Omdat zij uit het buitenland afkomstig zijn, brengen ze Utrecht nieuwe expertise, hebben zij een frisse blik op de stad, roepen ze nieuwsgierigheid op en wil het lokale netwerk graag met ze samenwerken.
  • Makers/denkers worden uitgenodigd door organisaties die deel uitmaken van het voortdurend groeiende netwerk van Residenties in Utrecht.
  • Hierbij krijgen makers/denkers zelf nieuwe nieuwe artistieke inspiratie, organisaties maken door samen te werken een omslag en deelnemers aan de werktrajecten maken richtinggevende keuzes voor zichzelf, stad en samenleving.

Voorbeeld 
In het haar toegekende verblijf in Het Vijfde Seizoen op het terrein van psychiatrische instelling Altrecht in Den Dolder heeft choreograaf Amparo González Sola koffie en koekjes klaargezet. Er klinkt ontspannende muziek. In de tussentijd druppelen de deelnemers van de workshop binnen. De meeste deelnemers zijn cliënten van Altrecht en hun therapeuten, maar ook onderzoekers, dansers en studenten sluiten aan. Amparo zet de deelnemers aan het werk. “Vorm duo’s, en zet de topjes van jullie wijsvingers tegen elkaar aan.” De een moet leiden in een beweging, de ander volgt. De rollen worden een keer omgedraaid. Dan schaft Amparo het principe van leiden en volgen af. De deelnemers gaan op in de ruimte, voelen zich meer en meer gelijkwaardig aan elkaar en hiërarchie vervaagt. Hierdoor krijgt de band tussen cliënt en therapeut een ander evenwicht en ook de deelnemende studenten een nieuw perspectief. Een mbo’er zegt na afloop: “Ik realiseer me nu pas dat ik me als student dans ook met zorgthematiek bezig kan houden!”.
Meer over deze residentie.