Vijf jaar Residenties – Waar staan we?

Hoe denkt de stad over Residenties? 
Eric Holtman (directeur Creative College, Media, ICT & Design — ROC Midden-Nederland):
“Residenties creëert nieuwe verbindingen in de stad. Niet alleen tussen organisaties maar met name ook tussen publieksgroepen en studenten van verschillende achtergronden en onderwijsorganisaties waardoor nieuwe netwerken in de stad ontstaan.”

Gina van den Berg (manager informele educatie en culturele programmering De Tweede Verdieping, Bibliotheek Nieuwegein):
“Residenties legt dwarsverbanden tussen niet per se voor de hand liggende partners en opent zo wegen voor nieuwe samenwerking, contacten, kunst, en zorgt voor blikverruiming. Een aanwinst voor de regio.”

Loubna Adahchour (jaarcoördinator IMC Weekendschool):
“Ik vind het heel mooi om te zien hoe Residenties creatieve makers kan verbinden aan jongeren om ze zo te inspireren en hun horizon te verbreden. Jongeren uit de wijk Overvecht komen niet vanzelfsprekend in contact met internationale kunstenaars, daar heb je een schakel als Residenties voor nodig.”

Rob Hilberink (directeur Internationaal Franz Liszt Pianoconcours):
“Ik vind het een sterke vorm als je uitgaat van de vraag: wie zijn interessante personen en hoe kunnen we die onder de aandacht krijgen van Utrechtse festivals en culturele initiatieven? Je wordt hierdoor getriggerd: wie wordt er uitgenodigd en kunnen wij als organisatie daar iets mee? Residenties is met deze werkwijze een goede toevoeging.”

Johan Gijsen (directeur Le Guess Who?):
“Residenties overstijgt culturele instellingen en brengt ons in contact met de kenniseconomie waar Utrecht voor staat, aangevuld met burgerinitiatieven en zorginstellingen. Residenties biedt ons dat netwerk, bindt heel veel aspecten en organisaties in de stad aan elkaar. De impact van zo’n bezoek aan Utrecht voor de kunstenaar wordt hiermee veel diepgaander.”

Organisatievorm 
Sinds 2019 is residenties een zelfstandige stichting, met een eigen bestuur. Ook is een redactieraad actief, met daarin vertegenwoordigers van de samenwerkende organisaties die meedenken over de artistieke lijnen. De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd een zelfstandig opererend projectcoördinator, bijgestaan door twee communicatiemedewerkers (allen parttime).

De basiskosten van Residenties worden gefinancierd door gemeente Utrecht – Culturele Zaken. Voor de jaren 2021-2024 is een subsidie-aanvraag goedgekeurd in het kader van de cultuurnota, die wij de titel “Muren doorbreken – Grenzen verleggen” hebben gegeven. Ondertussen worden ook bijdragen geworven van fondsen Fentener van Vlissingen Fonds, Elise Mathilde Fonds, K.F. Hein Fonds en Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.